The Greenery
Het in kaart brengen van synergie voordelen in kosten en doorlooptijden binnen het bestaande distributienetwerk.
Dit in nauwe samenwerking met twee leveranciers om een gezamenlijk voordeel uit het netwerk te halen zijnde significante kostenbesparing en een efficiëntere logistieke operatie.