Fender_logo_svg
Als supply chain expert onderdeel van een project om te komen tot een efficiënter distributienetwerk
waarbij de eerste fase draaide om inzicht te krijgen in de performance en de kosten van het bestaande Europese distributienetwerk.
De tweede fase was uitbesteden van de distributie aan een logistieke dienstverlener (van sourcing tot implementatie).